Pastor Thea Epskamp met pensioen

persbericht


Op zondag 26 maart 2016 neemt Pastor Thea Epskamp afscheid van de H.Nicolaasparochie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Na een arbeidsverleden in het onderwijs en enkele pastorale stages in Leiden en Sassenheim, is pastor Epskamp in februari 2009 gestart als pastoraal werker bij de H.Nicolaasparochie in Zoetermeer. Het pastoraat bleek haar op het lijf te zijn geschreven. Beschikbaar zijn, mensen nabij zijn en verbonden zijn, dat waren haar speerpunten. Dit deed ze door begeleiding van rouwsituaties, stervensbegeleiding en het verzorgen van uitvaarten. Zij begeleidde ook jonge ouders bij geloofsvraagstukken, ze bezocht regelmatig scholen, organiseerde kloosterweekenden en deed huisbezoeken. Verder draaide ze mee in het vieringenrooster en ging voor in de wijkkerken en bij zorginstellingen in Zoetermeer. Haar grote kracht lag op het gebied van spiritualiteit en geloofscommunicatie.

Afscheidsviering

Pastor Epskamp is een zeer betrokken en bescheiden persoonlijkheid, die achter de schermen veel goed deed. Nu na ruim acht turbulente jaren, gaat zij zich meer bezighouden met haar hobby's: wandelen en fietsen in de natuur. De parochie zal haar gaan missen. Op 26 maart a.s. is een ieder welkom om haar afscheidsviering bij te wonen om 11.00 uur in de H.Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24. Aansluitend is er vanaf ca. 12 uur een receptie voor alle belangstellenden in het Parochieel Centrum 'De Kapelaan', Nicolaasplein 2.

Die dag zullen alle wijkkerken van onze parochie (Wijngaard, Tabor, Doortocht en Genesareth) gesloten zijn.

thea epskamp 1.JPG

2011 pastor Epskamp.JPGthea epskamp 2.JPG