Loterijactie voor kapot orgel Taborkerk

Persbericht


De H.Nicolaasparochie is een actie gestart om geld in te zamelen voor het orgel van de Taborkerk aan de Lijnbaan in Noordhove. Het orgel is niet bruikbaar meer, omdat de blaasbalg is gescheurd en de pijpen los zitten. De kosten voor de reparatie (€ 5.000, =) zijn hoog voor de parochie, die al jarenlang kampt met tekorten.

Op zondag 20 maart 2017 is daarom een ludieke actie gestart om het geld bij elkaar te krijgen. De grote paaskaars van 2016 wordt middels een loterij verloot. Van 2 t/m 16 april 2017 kunnen er loten worden gekocht na de vieringen in de verschillende kerken. Maar er kunnen ook loten besteld worden door een berichtje te sturen aan TaborZoetermeer@gmail.com. Een lot kost € 2,50 en gaat volledig naar de actie.

De trekking vindt plaats op Eerste Paasdag, zondag 16 april 2017 in de Taborkerk en dan mag de gelukkige winnaar de kaars direct mee naar huis nemen. Wat een licht zal dat brengen!

Wilt u geen paaskaars winnen, maar wel helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen? Dat kan natuurlijk. Alle giften zijn welkom op:

NL02INGB 0705 0556 39 t.n.v. H.I.C. Akkermans graag o.v.v. "Gift orgel Taborkerk, H. Nicolaasparochie".

Alvast dank voor uw gift!

PERSB 2017 Actie Tabororgel.jpg