Open Monumentendag 2017, Nicolaaskerk open

Gods volk onderweg

Zaterdag 9 september 2017 is de H.Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat 24 tijdens de Open Monumentendag weer de hele dag open. Het landelijke thema is dit jaar 'Boeren, Burgers en Buitenlui', ofwel alle mensen waaruit de parochie is opgebouwd: Gods volk onderweg.

Er wordt aandacht geschonken aan de verwevenheid van geloof en dagelijks leven en de uitingen van volksdevotie. Denk hierbij aan feesten, rouwen, bidprentjes, heiligenbeelden, het verenigingsleven; zelfs katholieke idealisten in vreemde krijgsdienst en ook de sociale verschillen in de gemeenschap kunnen voor het voetlicht komen.

Een ieder is welkom de kerk te bezoeken. 

Monumentendag 2017.png