Feestelijke ingebruikname gerepareerd Tabororgel


In april 2017 is de H.Nicolaasparochie een actie gestart om geld in te zamelen voor het pijporgel van de Taborkerk aan de Lijnbaan in Noordhove, dat niet meer bruikbaar was. De blaasbalg was gescheurd en de pijpen zaten los.

In korte tijd is via een loterij en royale giften uit alle geledingen het benodigde bedrag van €5.000,- bijeen gebracht, met daarnaast zelfs nog een bedrag voor toekomstig onderhoud. Het orgel is door de bouwer gedemonteerd en naar Zuid-Limburg vervoerd. Na de revisie is het weer ingebouwd en gestemd.

Gulle giften van plaatselijke middenstand

Op zondag 3 september a.s. zal het orgel feestelijk in gebruik worden genomen in de Taborkerk. Het is mooi om te zien dat ook de plaatselijke ondernemers zo betrokken zijn geweest bij deze wijkgemeenschap en zich ingezet heeft voor een maatschappelijk doel. Het bestuur wil in dit kader The READ Shop in Leidsewallen, Van Dongen uitvaartzorg, Roti Center Oosterheem, Kieven Haarmode, HA-Groep B.V, Kringloopwinkel "De Springplank", Kringloopwinkel "De Pelgrimshoeve", Van der Velden Tweewielers Leidsewallen; Chili House en Albert Heijn Noordhove van harte bedanken voor hun gulle bijdragen. En natuurlijk ook dank aan iedereen, die bij heeft gedragen aan het herstel van dit orgel.

Feestelijke ingebruikname

Iedereen is welkom om op zondag 3 september a.s. om 10.30 uur de viering in de Taborkerk bij te wonen. De klanken van het orgel zullen dan weer te horen zijn en het koor Cantabor zal een en ander muzikaal begeleiden. Voorganger is pastoor J. van der Bie en na de viering is er een drankje en een hapje.

PERSB 2017 Actie Tabororgel.jpg