Gemeenschappelijke Ziekenzalving Doortocht


Op donderdag 5 oktober 2017 wordt er in een eucharistieviering om 10.00 uur een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd in de Doortochtkerk, Hekbootkade 60. In deze bijzondere viering zal aan meerdere mensen het sacrament door een priester worden toegediend. Het geeft u als zieke de genade van de Heilige Geest. Het geeft hulp en steun tot heil en schenkt hoop en vertrouwen op God, tegen de angst voor ziekte en dood. De kracht van het sacrament helpt het lijden te dragen of te bestrijden en kan worden herhaald.

Niet alleen voor stervenden

In de volksmond heeft het sacrament van de Zieken de bijklank van het denken aan de dood, maar de ziekenzalving wordt niet exclusief aan stervenden toegediend. Aan mensen, die bijzonder zwak zijn, kan zij ook worden toegediend zonder dat er sprake hoeft te zijn van een levensbedreigende ziekte.

De ziekenzalving is er voor mensen, die het zwakker worden in hun ouderdom ervaren, of mensen, (ook van jongere leeftijd) die een chronische ziekte hebben te dragen, of mensen, die het sacrament willen ontvangen om bemoediging en kracht te putten om bijvoorbeeld een zware behandeling te doorstaan zoals een chemokuur of een revalidatietraject. Allen zijn welkom. Wij vragen wel of u zich van te voren wilt aanmelden via het parochiebureau.

Individuele Ziekenzalving

Voor een individuele ziekenzalving, bijvoorbeeld bij u thuis, kunt u altijd een afspraak maken met de pastor via het parochiebureau. Is er sprake van een dringende situatie, dan adviseren wij u telefonisch contact te leggen met het parochiebureau. Buiten openingstijden kunt u via het telefoonnummer van het parochiebureau (antwoordapparaat of doorschakeling) ook ons noodtelefoonnummer bereiken.

Aanmelding

Als u het sacrament van de Ziekenzalving in de gezamenlijke viering wilt ontvangen of u wilt een afspraak maken voor individuele ziekenzalving, dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan het Parochiebureau (tel. 079-3163044, info@hnpz.nl.

ziekenzalving_geel.jpg

Zie ook: Ziekenzalving