Samenvatting informatiebijeenkomst 23 juni 2017 voor nabestaanden


Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op vrijdagavond 23 juni 2017 hebben deskundigen de nabestaanden en belanghebbenden geïnformeerd over de ins en outs van het ruimen van het kerkhof. Als de ontwikkelingen gaan zoals nu gepland zal de ruiming in september 2017 kunnen starten.

Aan de nabestaanden en belanghebbenden is duidelijk gemaakt, dat (op 8 graven na, waarop nog grafrust van toepassing is), alle graven zullen worden geruimd, en de aangetroffen stoffelijke resten zullen worden begraven in een verzamelgraf.

Afspraken vastleggen voor 15 augustus 2017

Indien de nabestaanden of belanghebbenden de nadrukkelijke wens hebben om de stoffelijke resten te herbegraven of (technisch) te cremeren is het noodzakelijk dat dit voor 15 augustus 2017 kenbaar wordt gemaakt bij de commissie Begraafplaats, via Peter Albers: penningmeester@hnpz.nl.

Alleen dan kan aan het bedrijf dat de ruiming gaat verzorgen tijdig worden doorgegeven dat deze stoffelijke resten mét naam aanduiding apart moeten worden gehouden. Met de nabestaanden of belanghebbenden die besluiten tot herbegraven zullen de afspraken voor 15 augustus 2017 schriftelijk worden vastgelegd, en zal ook het grafrecht worden geregeld. Ook indien de wens bestaat om (na de technische crematie) een asbus in een urnengraf te plaatsen zal ook die afspraak voor genoemde datum schriftelijk worden vastgelegd en zal een grafrecht worden gevestigd. De uitgifte van grafrechten aan overige belangstelleden begint na de zomer en zal nog apart worden bekend gemaakt.